GAS

Ngoài sản phẩm chính là đá khô đá khói chúng tôi còn cung cấp các mặt hàng gas ( bình gas, bếp gas với đầy đủ chủng loại, KH quan tâm vui lòng  bấm vào đây để biết thêm chi tiết.

Thanks !